logo

Europees Centrum voor vakbekwaamheid en Examinering, kortweg ECE is het examen bureau met een menselijk gezicht.

Ons primaire activiteit is het afnemen van examens tbv persoonscertificering. Dit vindt voor een belangrijk deel plaats in het verticaal transport. Naast het examineren van de TCVT schema’s, zoals verderop vermeld, examineren wij ook diverse andere opleidingen binnen het verticaal transport.

Wij zijn een onafhankelijke, ISO gecertificeerde examen instelling.

Het werken met kranen is naast erg mooi, zeker ook een beroep waarbij veiligheid hoog in het vaandel moet staan. ECE bevorderd, door haar onafhankelijke examinering, dit nog meer. Het is belangrijk dat u onder de huidige omstandigheden, met hoge werkdruk, vakbekwaam maar ook zeker veilig met de kraan en de hijsmiddelen om kunt gaan. Het gebruik van de juiste hijsmiddelen is hierbij van essentieel belang. Hier wordt tijdens het af te nemen examen dan ook met aandacht naar gekeken.

Sinds onze oprichting in 2006 werken wij vanuit ons kantoor in Zeist. Vanuit ons kantoor kunnen wij wel beschikken over de faciliteiten aangaande de theorie examens, maar voor de praktijkexamens maken wij gebruik van de locatie waar de opleiding heeft plaats gehad. Hierdoor kunnen we altijd in de vertrouwde omgeving het examen afnemen, met de tijdens de opleiding gebruikte machines en hijsmaterialen.

img-1

img-2

Naast de ISO certificering zijn wij door DNV GL een gecertificeerde examen instelling waar wij examineren volgens de TCVT normering.

Onze flexibele werkwijze maakt mogelijk dat u naar wens, alleen maar ook gezamenlijk met andere kandidaten, het examen kan afleggen. Daarnaast kunnen onze examinatoren examens afnemen in zowel de Duitse als ook de Engelse taal.

Onze examinatoren zijn door de jaarlijks terugkerende interne en externe scholing volledig op hun taak voorbereid. Zij beschikken dan ook over excellente praktijkervaring met veel parate kennis.

TCVT examens

ECE is gespecialiseerd in het afnemen van de examens voor de TCVT schema’s. De examens bestaan uit een digitaal theorie examen en een praktijkexamen. Afhankelijk van het schema heeft het examen een wettelijke examenduur. Dit is vastgelegd in de schema’s welke gepubliceerd zijn op de website van TCVT: www.tcvt.nl Ook de actuele eisen ten aanzien van machine en examenlocatie zijn daar terug te vinden in het examen protocol.

Omdat wij onder de certificerende instantie DNV GL werken verwijzen wij u tevens naar hun website voor het actuele examen protocol. www.dnvba.nl/vakbekwaamheid

logo

ECE verzorgt de examinering voor de hieronder vermelde examenschema’s:

  • W4-01 WSCS machinist Mobiele kraan
  • W4-02 WSCS Toren kraan
  • W4-04 WSCS machinist autolaadkraan
  • W4-05 WSCW machinist grondverzet
  • W4-06 WSCS machinist mobiele toren kraan
  • W4-07 WSCS machinist verreiker
  • W4-08 hijsbegeleider

Nieuws

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de nieuwste examen eisen en veranderingen in de markt.