Divider Background

Van Certificaat naar Registraat

TCVT RA is opgericht om de registratie van TCVT-machinisten (W4-01 t/m W4-07) per 1 januari 2020 te realiseren.

Per 1-1-2020 vervangt het ministerie van SZW het systeem van persoonscertificering door een systeem van persoonsregistratie. Inhoudelijk blijft de wijze van behalen van een registratie min of meer gelijk aan certificatie. Belangrijkste wijziging is dat een CBI (DNVGL) het certificaat niet meer verstrekt, maar dat TCVT RA, een registraat namens de minister zal afgeven. De afgifte van een registratie kost €195,– incl. btw voor een periode van 5 jaar (incl. de pas). TCVT RA neemt zelf contact op met de nieuwe machinist. Dus voor vragen waar blijft mijn pas, verwijzen wij u door naar TCVT RA.

Het TCVT certificaat behoudt zijn geldigheid gedurende de looptijd. Bij hercertificatie wordt het certificaat vervangen door een bewijs van registratie van TCVT RA. Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft TCVT RA besloten om het TCVT-boekje vanaf 1 juli 2019 alvast te vervangen door een digitale pas.Tot 1-3-2020 is dit kosteloos. Een pas aanvragen na 1-3-2020 kost € 100,– incl. btw. De machinist zonder pas, kan er ook voor kiezen om zijn boekje pas om te zetten in een pas bij het moment van hercertificatie. In dat geval blijft hij zijn uren en bijscholing bijschrijven in zijn boekje.

De keurmeester TCVT, de hijsbegeleider, de aanpikker bouw en de machinist KROL vallen NIET onder TCVT RA maar onder TCVT.